۱۵ – محمد‌هاشم

این اثر در حراج رخست به فروش نرفته است

نام اثر

فاقد عنوان

نام هنرمند

سال خلق اثر

۱۲۰۹ هـ . ق

تکنیک

سطر نویسی نسخ

ابعاد اثر

۴۱×۲۸ سانتی‌متر

امضا

بیوگرافی