اصالت سنجی آثار دارای کارت هوشمند

اصالت سنجی آثار دارای کارت هوشمند

صاحب آثاری که خانه حراج رخ‌ست برای تایید اصالت اثاری که برای آنها کارت هوشمند (گواهینامه) صادر کرده است می‌توانند در این قسمت اصالت کارت‌های هوشمند خود را تایید کنند برای این منظور شماره سریال (شناسه) ده رقمی گواهینامه (کارت هوشمند) را در این قسمت وارد نمایید.

 

 

ImageN1

اعداد بدون خط فاصله وارد شوند

ImageN2