دومین رویداد حراج رخ‌ست به زودی برگزار می‌شود: اثار نوگرا و فاخر هنر ایران که دارای بیان هنری نو در مفهوم، ابزار، سبک، روش خلق، متریال و… در زمان خلق خود است در این حراج توسط تیم کارشناسی گزینش می‌شوند.
برای ارسال آثار با ما در تماس باشید