اخبار

حظ تماشا

بنا داریم از هنرمند تکریم کنیم تا از تکریم او باغ‌مان آباد گردد. نیت کردیم سرمایه باغ را هنرمند قرار دهیم و هر دوره برای …

ادامه مطلب

«او عاشق بود»

 او هشتاد سال از زمختی فلز، ظرافت آفرید و نقش رویاهای ما را بر صفحه­های سخت ماندگار کرد. استادی که قلم در دستان او کلمه …

ادامه مطلب

در باب حراج نخست

حراج نخست باور خواستن را و باور شدن را محقق کرد. حراجی که توسعه بازار هنر فاخر ایران را به عنوان ماموریت اصلی خود قلمداد …

ادامه مطلب

برگزاری دومین حراج رخ‌ست

به زودی دومین حراج رخ‌ست با آثار نوگرا و فاخر هنر ایران برگزار می‌گردد. رویکرد خانه حراج برای رویداد دوم انتخاب آثاری است که دارای …

ادامه مطلب