۲۵ – گروه هنری خسروان – در میکده جانان

قیمت فروش: ۱٫۹ میلیارد تومان

نام اثر

در میکده جانان

نام هنرمند

سال خلق اثر

۱۳۹۸ – ۱۳۹۳

تکنیک

سوخت جواهرنشان

ابعاد اثر

۵۶×۷۵ سانتیمتر (بدون قاب)

امضا

اولین تابلوی سوخت جواهرنشان

در خلق این اثر که هیچ نسخه دومی ندارد، بیش از ۱۰ نفر مشارکت داشتند و در آن بیش از ۱۴ هنر استفاده شده است، شامل: نگارگـری، خوشنویسـی، تذهیـب، تشـعیر، مشبک چـرم، معرق چرم، نقشخط نگاری، ترصیع، درودگری، قلم‌زنی، مشبک فلز، طراحی سنتی، گرهکشی و اسلیمی نگاری. متن این تابلو بازآفرینی شمایل مبارک امام علی(ع) و حسنین(ع) اثر عبدالحسین صنیع همایون است که به زیبایی هرچه تمامتر توسط دو استاد توانمند معرقکاری و نقاشی و رنگ آمیزی و قلم گیری شده است. در پایین حاشیه تمام زرنگاری تابلو که با اسلیمی و گل و برگ ختایی و گرهکشی با طلای اشرفی اجرا شده است. همچنین تصویری از دو سرباز هخامنشی دیده میشود که پیش پای امام علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) زانو زدند و دست احترام بر لب نهاده‌اند. تذهیـب‌های رنگارنگ به همـراه مشـبک‌های ریز به همـراه خوشنویسی نستعلیق در نگارش غزلی هفت بیتی در مدح امام علی (ع) که نخستین بار در این اثر رونمایی می‌شود بر زیبایی این تابلو افزوده است. لازم به ذکر است که برای تکمیل این تابلو از ۳۶ قطعه یاقوت برمه دانه اناری، هشت قطعه جیبسون و یک قطعه عقیق درشت استفاده شده است. طراح، ایده پرداز و مدیر تولید این اثر حمید فرهمند بروجنی است و نام یکایک استادانی که در خلق این اثر مشارکت داشته‌اند در شناسنامه اثر ذکر شده است.