۲۹ – حسین قوللر آقاسی – مجلس یوسف و زلیخا

قیمت فروش: ۲۰۰ میلیون تومان

بیوگرافی

حسین قوللر آقاسی متولد ۱۲۶۹در تهران، یکی از بنیانگذاران نقاشی قهوه‌خانه‌ای ایران است. او در پرده‌های خویش از حماسه‌های ملی و مذهبی چون لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، بهرام گور و موضوعات عام بهره برده است. نقاشی هفت‌خوان رستم بر سردر ارگ کریم خان زند در شیراز یکی از اثرهای بجا مانده از او است. وی در سال ۱۳۵۴ رخ بر نقاب خاک کشید.