۴۰ – میرزا ابوالقاسم امامی حسینی اصفهانی – جعبه چوبی آراسته به گل و مرغ

قیمت فروش:۲۵۰ میلیون تومان

بیوگرافی

میرزا ابوالقاسم امامی حسینی اصفهانی از نوابغ نگارگران و گل و بلبل و بته‌سازان نیمه دوم عصر قاجار بود که آثار او زینت بخش مهمترین موزه‌های هنر اسلامی سراسر جهان است. اغلب آثار وی بر روی قلمدان، قاب آینه، قاب عکس، میز تحریر، سپر، حتی کاسه و بشقاب و سایر اشیاء تزیینی است.