۴۷ – یرواند نهاپتیان – کلیسای وانک

قیمت فروش:۶۰۰ میلیون تومان

بیوگرافی

یرواند نهاپتیان، یکی از پیشگامان مکتب نقاشی آبرنگ اصفهان در دوره معاصر، متولد سال ۱۲۹۶ در اصفهان بود. نهاپتیان در نوجوانی از حضور دو نقاش برجسته، سرکیس خاچاطوریان و الکساندر نرسسیان بهره برد و پس از آموزش نقاشی بهطور تخصصی به نقاشی با آبرنگ پرداخت. در آثار آغازینش باتوجه به تعلیمات و آموزش‌هایی که دیده بود، به شیوه امپرسیونیسم قلم میزد، اما چون این شیوه برای اطرافیانش شناخته شده نبود از آثار اولیه او استقبال چندانی نشد؛ از این رو یرواند در ادامه شیوه رئالیسم را برگزید و پس از شکوفایی هنری‌اش به مدت سه سال نزد مصورالملکی میرفت و آموزش مینیاتور میدید و بدین خاطر رد پای نقاشی ایرانی و قلمگیری‌هایی به شیوه مصورالملکی را نیز در آثار آبرنگ یرواند می‌توان دید. طبیعت بیجان، مناظر اصفهان، کارگاه‌های سنتی، مسگری‌ها، عصارخانه‌ها، کوچ عشایر، کاروان‌های رفته در کویرها، مساجد، کلیساها و بازارهای شهر، بخشی از سوژه‌های او بودند که بسیاری از آنها در موزه‌های ایران و جهان نگهداری می‌شوند.