۵۸ – عبدالرحیم افسر و فتح‌الله جلالی – خوشنویسی چلیپا

این اثر در حراج رخست به فروش نرفته است

نام اثر

خوشنویسی چلیپا

سال خلق اثر

۱۳۰۳ هـ ق

تکنیک

خوشنویسی چلیپا

ابعاد اثر

۷۰×۵۰ سانتی‌متر

بیوگرافی

عبـدالرحیم اصفهـانی شاعـر و خوشنـویس، هم‌عصـر ناصرالدین‌شاه قاجار در سده سیزدهم هجری در اصفهان است که به «افسر» تخلص داشت. خط و شعر و کتیبه کاشی‌کاری سردر تکیه محمد جعفرآبادهای، جنب مسجد رکن‌الملک تخت فولاد اصفهان، کتیبه کاشی‌کاری اشعار اطراف سردر تکیه دولت اصفهان و نسخه‌ای از جهانگشای عطاملک جوینی، به قلم کتابت جلی عالی با رقم و تاریخ محفوظ در کتابخانه استانبول از آثار وی است. عبد الرحیم افسر درسال ۱۳۱۵ درگذشت. پسر او فتح‌الله نیز در محضر پدر آموخت و خلق اثر کرد.