۳۵ – مجید ملک‌زاده – دعای باران

این اثر در حراج رخست به فروش نرفته است

بیوگرافی

مجید ملک‌زاده متولد تیر ۱۳۵۰در شهر اصفهان بود. او از سن ۲۰ سالگی یادگیری حرفه پدر خود، معرق و مشبک فلز را آغاز کرد. دارای مدرک درجه دو هنری بود و در دوران زندگی پربارش لوح‌های افتخار بسیاری دریافت کرد. آثار هنری وی در کشورهای چین، استرالیا و سوئد به نمایش درآمده است. او در سال ۱۴۰۰ بدرود حیات گفت.