۳۶ – محمد رفیع – بطری ملیله‌کاری

قیمت فروش: ۳۰۰ میلیون تومان

بیوگرافی

محمد رفیع معروف به رفیعی در سال ۱۳۲۵ در شهر اصفهان متولد شد. او از دوران کودکی نزد «استاد محمد صادق هنانی» و به مدت ۲۰ سال در رشته ملیله‌سازی کارکرد و از سال ۱۳۵۵ به طور مستقل فعالیت خود را ادامه داد. رفیعی در بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی و برخی از نمایشگاه‌های خارجی در کشورهای ایرلند، رومانی، باکو، پاکستان و لبنان نیز شرکت داشته است. وی در طول این سال‌ها ضمن خلق آثار ظریف و کم نظیر خود که به موزه صنایع دستی تقدیم نموده در دانشگاه‌های هنر اصفهان، آزاد و علمی کاربردی اصفهان به تدریس پرداخته و شاگردان بسیاری را تربیت کرده است.