۳۴ – سید ضیاءالدین امامی دهکردی

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان

بیوگرافی

سید ضیاءالدین امامی دهکردی در سال ۱۳۰۱در شهرکرد متولد شد. وی به دلیل آشنایی با مسائل مذهبی به نقاشی عرفانی و دینی به خصوص «تذهیب» روی آورد و سبک نقاشی و نگارگری خاص خود را با عنوان «مکتب نور» ابداع کرد. نقاشی‌های سید ضیاءالدین، خلاقانه است و سبکش، سبک نور در مکتب هنرهای اسلامی است و اکثر تابلوهای وی در زمینه آفرینش، آیات قرآنی، زندگی پیامبران و امامان (ع) و شعرهای شاعران بزرگ است. نقاشی روی سفال از هنرهای بیبدیل سید ضیاءالدین بود. وی در سال ۱۳۸۷ رخ در نقاب خاک کشید.