قوانین ما

۱- آثار ارسالی فقط در صورتی بررسی می‌شوند که شخصا توسط صاحب اثر و یا نماینده قانونی صاحب اثر ارسال شده باشد.

۲- ارزیابی هر اثر شامل هزینه می‌باشد که پس از بررسی‌های اولیه به صاحب اثر اعلام می‌گردد.

۳- گواهی‌نامه‌های رخ‌ست تنها برای آثاری صادر می‌گردد که حداقل امتیاز معیارهای خانه حراج رخ‌ست را کسب کرده باشد.

۴- اگر اثری پس از ارزیابی، مشمول صدور گواهی‌نامه نشود، هزینه ارزیابی عودت داده نخواهد شد.

۵- انتخاب آثار برای شرکت در هر دوره حراج به اختیار خانه حراج رخ‌ست است.

۶- در گواهینامه‌های صادره تنها در صورتی قیمت درج می‌شود که در بازار اولیه یا ثانویه به فروش رسیده باشد و در آن صورت قیمت فروش درج خواهد شد. 

۷- برای آثاری که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند مطلب زیر در گواهینامه‌های طلایی و نقره‌ای صادر شده درج خواهد شد:

این اثر واجد ارزش تاریخی‌فرهنگی بوده و خروج آن از کشور ممنوع است؛ نگه‌داری، خرید و فروش آن، صرفاً داخل کشور مجاز است و چنانچه متصرف به طرق غیرقانونی آن را از کشور خارج کند و این کارْ سبب توقیف آن شود، بنابه قانون به‌نفع دولت جمهوری اسلامی توقیف می‌‌شود.‌