۰۷ – قباله ازدواج

قیمت فروش: ۳۵ میلیون تومان

نام اثر

قباله ازدواج

نام هنرمند

سال خلق اثر

۱۲۵۴ هـ . ق

تکنیک

خوشنویسی روی پارچه آهار مهره همراه با تذهیب الوان

ابعاد اثر

۱۱۳.۵*۵۱.۵ سانتی‌متر

امضا

بیوگرافی