فروش اثر

خانه حراج رخ‌ست یکی از فعالیت‌‌های زیربنایی خود را بازارسازی در انواع اولیه و ثانویه برای بازار هنر قرارداده است. نمونه‌های بازارهای اولیه، فروش دیجیتال در وب‌سایت و فروش در گالری‌های ملی و بین‌المللی بوده و نمونه‌های بازارهای ثانویه فروش آثار در حراجی می‌باشد. بدین منظور «خانه حراج رخ‌ست» اقدام به راه‌اندازی «حراج رخ‌ست» به عنوان بازار فروش ثانویه و «فروشگاه دیجیتال رخ‌ست» به عنوان بازار اولیه کرده است. همچنین با همکاری گالری‌های داخلی و بین‌المللی اقدام به فروش آثار در بخشی دیگر از بازاراهای اولیه کرده است.

در همین راستا و در اولین گام، ارزیابی آثار فاخر و ارزشمند و صدور گواهی‌نامه در دو دسته طلایی و نقره‌ای انجام می‌شود. گواهی‌نامه‌های طلایی برای آثار فاخر بوده و گواهی‌نامه‌های نقره‌ای برای آثار ارزشمند صادر می‌شود.

آثاری که گواهی‌نامه طلایی دریافت کنند به حراج رخ‌ست و آثاری که گواهی‌نامه نقره‌ای دریافت کنند به فروشگاه دیجیتال و گالری‌های ملی و  بین‌المللی راه پیدا می‌کنند.

بنابراین پیش از هر چیز لازم است صاحبین اثر، اطلاعات آثار خود را در بخش «صدور گواهی‌نامه» برای خانه حراج رخ‌ست ارسال کرده تا پس از کارشناسی و دریافت گواهی‌نامه، اثر در بازار متناسب با آن به فروش برسد.